FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदि तथा अन्य सार्वजानिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/24/2020 - 12:50 PDF icon नदी तथा सर्वजानिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
घर नक्शा पस अभिलेखिकरण सम्बन्ध कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/23/2020 - 11:47 PDF icon घर अभिलेख सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 01/29/2020 - 13:45 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७६.pdf
आपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/24/2020 - 14:00 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
सार्वजानिक कार्यविधि २०७५ 2078/079 01/24/2020 - 13:41 PDF icon खरिद नियामावली २०७५.pdf
कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/08/2020 - 13:12 PDF icon नगर कार्यापालिका बैठक सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/02/2020 - 12:09 PDF icon नगर सभा सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विकास योजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/02/2020 - 11:06 PDF icon विकास याेजना.pdf
उ.स.गठन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/02/2020 - 11:04 PDF icon उ.स.गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
निर्णय आदेश प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/31/2019 - 13:00 PDF icon ५ नगर कार्यपालिकाकाे निर्णय वा अादेश र अधिकार.pdf

Pages