FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सातौ नगरसाभाको रेड बुक 2079.2080

७९-८० 05/26/2023 - 13:28 PDF icon सातौ नगर सभा.pdf

मिति 2079.4.30 गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 02/24/2023 - 12:23 PDF icon 2079.4.30.pdf

2079.7.3 गतेको कार्यपालिको निर्णय

७९-८० 02/06/2023 - 12:55 PDF icon 2079.7.3.pdf

मिति 2079.10.16 गतेको कार्यपालिका निर्णय पारित सम्बन्धमा

७९-८० 02/04/2023 - 11:41 PDF icon मिति 2079.10.16 गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति 2079.09.28 गतेको कार्यपालिकाको निर्णय पारित सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/04/2023 - 11:36 PDF icon 2079.9.28.pdf

प्रथम नगर सभावाट परित निति तथा बजेट कार्यक्रम २०७४।०७५

७४/७५ 09/10/2022 - 21:30 PDF icon Yojana Book 2074-2075.pdf

दोश्रो नगर सभावाट पारित २०७५।०७६ को निति तथा बजेट कार्यक्रम

७५/७६ 09/10/2022 - 21:29 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 2075.076.pdf

तेश्रो नगर सभावाट परित निति तथा कार्याक्रम बजेट

७६/७७ 09/10/2022 - 21:27 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 2076.077.pdf

चौथो नगर सभा २०७७।०७८ वाट पारित निति तथा बजेट कार्याक्रम

७७/७८ 09/10/2022 - 21:23 PDF icon 2077.078 nagarshabha ko red book_0.pdf

पाँचौ नगर सभाको निति तथा बजेट 2078.079

2078/079 08/31/2022 - 12:11 PDF icon Niti tatha Karyakram 2078.079 red book2078.079 12.pdf

Pages