पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजिब कुमार झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Administration kalyanpurmun2073@gmail.com 9852844222
वासुदेव कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Administration kalyanpurmun2073@gmail.com ९८५२८३४३६३
Santosh Gupta इन्जिनियर प्राविधिक शाखा megupta88@gmail.com 9819782878 9841761824
sanjay sah प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Administration kalyanpurmun2073@gmail.com ९८५२८३४३६३
बद्रीनारायण यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Administration kalyanpurmun2073@gmail.com ९८५२८३४३६३
राजकुमार दास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Administration kalyanpurmun2073@gmail.com ९८५२८३४३६३
Chhedee Kumar Shaphi सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा chhedeesaphi955@gmail.com 9814226490