FAQs Complain Problems

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कल्याणपुर नगरपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रम मिति २०८०/०३/१०

८०/८१ 06/26/2023 - 16:29 PDF icon 2080.081.pdf

सातौ नगरसाभाको रेड बुक 2079.2080

७९-८० 05/26/2023 - 13:28 PDF icon सातौ नगर सभा.pdf

प्रथम नगर सभावाट परित निति तथा बजेट कार्यक्रम २०७४।०७५

७४/७५ 09/10/2022 - 21:30 PDF icon Yojana Book 2074-2075.pdf

दोश्रो नगर सभावाट पारित २०७५।०७६ को निति तथा बजेट कार्यक्रम

७५/७६ 09/10/2022 - 21:29 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 2075.076.pdf

तेश्रो नगर सभावाट परित निति तथा कार्याक्रम बजेट

७६/७७ 09/10/2022 - 21:27 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 2076.077.pdf

चौथो नगर सभा २०७७।०७८ वाट पारित निति तथा बजेट कार्याक्रम

७७/७८ 09/10/2022 - 21:23 PDF icon 2077.078 nagarshabha ko red book_0.pdf

पाँचौ नगर सभाको निति तथा बजेट 2078.079

2078/079 08/31/2022 - 12:11 PDF icon Niti tatha Karyakram 2078.079 red book2078.079 12.pdf

कल्याणपुर नगरपालिकाको छैठौ नगर सभा 2079/080

७९-८० 08/30/2022 - 10:26 PDF icon निति तथा कार्यक्रम2079.080.pdf